גולש יקר!

הנך גולש לאתר המחייב זיהוי באמצעות כרטיס חכם.
המערכת לא הצליחה לאמת את נתוני הזיהוי שסיפקת.

ראשית, נא וודא שהכרטיס החכם נמצא בקורא הכרטיסים ומחובר למחשב

לבדיקת תקינות הכרטיס:
נא היכנס לקישור הבא: https://smartcard.tehila.gov.il
אם התקבלה הודעת שגיאה כי "התעודה הדיגיטאלית אינה תקינה" עליך לפנות לחברה בה הונפק הכרטיס:

במידה והתקבלה הודעת שגיאה אחרת, נא וודא שהותקנו התוכנות הנדרשות: http://gov.il/FirstGov/smartCard/business/businessInstall/guideInstall

לתמיכה טכנית ניתן לפנות למוקד התמיכה של ממשל זמין:
טלפון: 1299 (ללא כוכבית)
דואר אלקטרוני: SmartCardBox@gov.il